Blue ocean

Chứng chỉ và giải thưởng

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Blue Ocean Group đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục. Trong đó lĩnh vực tư vấn du học đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và ngày càng trở thành đối tác tin cậy với nhiều chứng nhận chuyên môn và giải thưởng từ các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới:

Chứng nhận chuyên môn:
+ Chứng nhận hoạt động Tư vấn du học chuyên nghiệp thẩm định bởi Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;
+ Chứng chỉ Nghiệp vụ Tư vấn du học của Bộ giáo dục và Đào tạo;
+ Chứng chỉ Chuyên gia Tư vấn du học Anh Quốc của Hội đồng Anh – Mã số GAL/13523
+ Chứng chỉ Chuyên gia Tư vấn du học Úc của EATC cấp – Mã số QEAC G238
+ Đơn vị tư vấn du học Úc xác nhận bởi Cơ quan phát triển giáo dục Úc (AEI) 
+ Chứng chỉ Chuyên gia Tư vấn du học New Zealand của Cơ quan Thương mại và Giáo dục New Zealand (NZTE) 
+ Thành viên chính thức của Liên Hiệp Tư vấn du học Việt Nam (VIECA)
+ Đơn vị tư vấn du học đạt chuẩn công nhận bởi Tổ chức quốc tế ICEF
+ Đơn vị tư vấn du học đối tác của Tổ chức Linden & Boarding Schools Expo

Một số giải thưởng điển hình:
+ Đơn vị tư vấn du học Vương quốc Anh có thành tích xuất sắc do Hội đồng Anh trao tặng
+ Đơn vị tư vấn du học triển vọng do INTO Group trao tặng
+  Đơn vị tư vấn du học xuất sắc do Kaplan Higher Academy, Singapore trao tặng
+  Đơn vị tư vấn du học Vương quốc Anh có nhiều nỗ lực nhất năm 2015 – 2016 do Tập đoàn Giáo dục Navitas trao tặng

Các chứng nhận và giải thưởng;
(Hình ảnh các chứng chỉ)

HOTLINE: 0967 057 711
info@duhocblueocean.vn