Blue ocean

Hợp tác

Blue Ocean Group luôn trân trọng cơ hội được hợp tác với mọi tổ chức, cá nhân trên tinh thần cầu tiến, cùng nhau có lợi. Hiện tại với 3 sản phẩm chính, Blue Ocean Group đang mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mà chúng tôi đang có

+Đối với sản phẩm tư vấn du học, Blue Ocean Group vẫn luôn duy trì vị thế của một đơn vị tư vấn du học hiệu quả trong nhiều năm qua, đóng góp vào thành tích tuyển sinh của các đối tác giáo dục, thiết lập thương hiệu của đối tác tại thị trường Việt Nam cũng như đóng vai trò hỗ trợ dịch vụ của trường đối tác cho các sinh viên tiềm năng của trường ngay tại Việt Nam

+Đối với sản phẩm Math & Skills Learning Centers, chúng tôi có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, bạn có thể tham khảo tại link: https://igemlearning.vn/doi-tac-hop-tac/

           
HOTLINE: 0967 057 711
info@duhocblueocean.vn