ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
FIKA CÙNG JONKOPING: TÌM HIỂU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ DU HỌC THỤY ĐIỂN

Tại Hà Nội:

Tại Tp Hồ Chí Minh:

Bạn hãy điền các thông tin đăng ký theo biểu mẫu dưới:

Họ tên *
Điện thoại *
E-mail *
Địa điểm tham dự : *
Thắc mắc du học Thuỵ Điển: